image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Νευραλγία τριδύμου

neuralgia-tridymou

 

Η νευραλγία τριδύμου πρόκειται για τον παροξυσμικό πόνο ως “ηλεκτρική εκκένωση” δίαρκειας λίγων δευτερολέπτων συχνά προκαλούμενος από αισθητικό ερέθισμα, στην περιοχή κατανομής ενός ή περισσοτέρων κλάδων του τριδύμου νεύρου στην μια περιοχή του προσώπου χωρίς νευρολογικό έλλειμμα.

Για οποιοδήποτε πόνο με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην περιοχή του προσώπου είναι δόκιμη η χρήση του όρου “Άτυπο άλγος προσώπου “.
Επιδημιολογία της νευραλγία τριδύμου

Ετήσια επίπτωση που παρουσιάζει η νευραλγία τριδύμου ~ 4 /100.000. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με ερπητική λοίμωξη.

Υπάρχει τάση για ύφεση του πόνου με διαστήματα εβδομάδων ή μηνών χωρίς άλγος ανεξαρτήτως της θεραπείας. Σημαντικό είναι το γεγονός πως 2% των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας παρουσιάζουν τριδυμαλγία ενώ το 18% των ασθενών με αμφοτερόπλευρη τριδυμαλγία έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας.
Κατανομή της νευραλγίας τριδύμου

Τυπικά η νευραλγία τριδύμου εμφανίζεται σε ηλικία άνω των 50 ετών, με μέσο όρο τα 63 έτη ενώ οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες.

Παθογένεση της νευραλγίας τριδύμου

Η νευραλγλια τριδύμου παρουσιάζεται από τα εξής:

1) Πίεση του νεύρου από αγγείο στην περιοχή εξόδου του από το στέλεχος. Συνήθως (80%) εκ της άνω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας ή παρουσία εμβρυϊκής τριδυμικής αρτηρίας ή δολιχεκτασία της βασικής αρτηρίας.

2) Παρουσία όγκου οπισθίου βόθρου.

3) Σκλήρυνση κατά πλάκας, με πτωχά αποτελέσματα σε χειρουργική επέμβαση.

Συνεπώς είναι φρόνιμο να παραπέμπουμε τον ασθενή αρχικά σε νευρολόγο. Ακολουθεί έλεγχος με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για αποκλεισμό εν αρχή όγκου οπισθίου βόθρου και σκλήρυνσης κατά πλάκας. Στη συνέχεια ο ασθενής δύναται να ελεγχθεί με μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου προς ανάδειξη πιθανής αγγειακής συμπίεσης από αγγείο της περιοχής.

Διαφορική διάγνωση της νευραλγίας τριδύμου

Η διάγνωση για τη νευραλγία τριδύμου στηρίζεται στον αποκλεισμό διάφορων παθήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα.

1) Έρπης ζωστήρ: Πόνος συνεχόμενος όχι παροξυσμικός, με χαρακτηριστικές φυσσαλίδες στην κατανομή συνήθως του V1 κλάδου του τριδύμου ( σπάνια προσβάλλεται ο V1 κλάδος σε τριδυμαλγία).

2) Οδοντική πάθηση.

3) Πάθηση κόγχου.

4) Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα με ευαισθησία στην περιοχή της επιπολής κροταφικής αρτηρίας.

5) Ενδοκράνιοι όγκοι κυρίως οπισθίου βόθρου με αισθητικές διαταραχές.
Φαρμακευτική αγωγή για τη νευραλγία τριδύμου

Ο θεράπων ιατρός είναι υπεύθυνος για τη φαρμακευτική αγωγή που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής με νευραλγία τριδύμου.

Χειρουργική θεραπεία για ασθενείς με νευραλγία τριδύμου

Η νευραλγία τριδύμου μπορεί να αντιμετωπισθεί με χειρουργική θεραπεία. Οι πιο συχνές χειρουργικές θεραπείες είναι οι εξής:

1) Blocking των κλάδων του τριδύμου που εμπλέκονται με τοπικούς παράγοντες π.χ έγχυση αιθανόλης ή νευρεκτομή του τριδυμικού κλάδου

2) Διαδερμική τριδυμική ριζοτομή δύναται να γίνει και στερεοτακτικά.

3) Radiofrequency(RF) θερμοπηξία

4) Έγχυση γλυκερόλης εντός του σπηλαίου του Meckel

5) Μηχανότραυμα (διαδερμική μικροσυμπίεση με καθετηρα Fogarty δια της χρήσης balloon)

6) Υποκροταφική εξωμηνιγγική ή ενδομηνιγγική προσέγγιση του γαγγλίου του Gasser

7) Μικροαγγειακή αποσυμπίεση, μικροχειρουργική αποσυμπίεση δια προσπέλασης στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο και απελευθέρωση και μετάθεση του αγγείου που συμπιέζει το νεύρο.

8) Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

Συμπερασματικά, η διαφορική διάγνωση ενός πόνου προσώπου περιλαμβάνει παθήσεις που η καθυστέρηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής θεραπείας δύναται να μειώσει το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς ειδικά όσον αφορά τους όγκους εγκεφάλου.

Συνεπώς η παραπομπή σε νευρολόγο για διερεύνηση και σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπείας για τον ασθενή με πιθανή νευραλγία τριδύμου είναι το gold standard και η ενασχόληση του νευροχειρουργού στη συνέχεια, δύναται να προσφέρει στον ασθενή βελτίωση της ποιότητας ζωής του και απαλλαγή από τον πόνο και ειδικά εκείνο το είδος πόνου που δεν ανταποκρίνεται πια καλά στην φαρμακευτική αναλγητική αγωγή.

Ειδικά πολύ περισσότερο σήμερα που η τεχνολογική εξέλιξη και η εφαρμογή της προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας στην καθημερινή χειρουργική πράξη εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό θετικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την απόλυτη ασφάλεια της επεμβατικής τεχνικής.

Ο σύγχρονος χειρουργικός εξοπλισμός μαζί με την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία είναι η απαραίτητη εκείνη συνθήκη εξασφάλισης της επιτυχίας της θεραπευτικής ενέργειας. Στόχος είναι η ίαση και η ανακούφιση του πόνου στο συνάνθρωπό μας που πάσχει με ασφαλή, αποδοτικό και ακίνδυνο τρόπο.
Μάρτιος 23, 2016