image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Πρώιμη αντιμετώπιση της ραιβοϊπποποδίας με την μέθοδο γύψων του Ponsetti, με ή χωρίς τενοτομή του Αχιλλείου τένοντα