image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Είσφρυση όνυχος (χειρουργική θεραπεία), υπό τοπική ή γενική αναισθησία