image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Διαδερμική Ενδοδισκική Πυρηνοπλαστική με RF για Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

Εφαρμογή ενδοδισκικής θεραπείας με πυρηνοπλαστική του δίσκου με την χρήση πηγών ενέργειας. Οριστική αντιμετώπιση του δισκογενούς πόνου της οσφυαλγίας που προκύπτει από την εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου και προκαλεί οξύ ή και χρόνιο άλγος.
Οι τεχνικές πυρηνοπλαστικής μέσω της θερμικής ενέργειας των ραδιοσυχνοτήτων έχουν συνεχώς αυξανόμενη χρήση, διότι έχουν επιτύχει την μείωση έως και εξαφάνιση του πόνου που προκύπτει από τον δίσκο ( κοινώς η γνωστή «δισκοπάθεια») και επιπλέον ενισχύουν την δομική του ακεραιότητα.

Έχει θεωρηθεί πως η παραγόμενη θερμότητα προκαλεί μετουσίωση των ινών κολλαγόνου στα πέταλα του ινώδους δακτυλίου και μπορεί να σταθεροποιήσει το δίσκο και πιθανώς να σφραγίσει τις «σχισμές» από τις ρήξεις του δακτυλίου μειώνοντας έτσι τον πόνο μέσω της θερμικής πήξης στους αλγοϋποδοχείς στην εξωτερική στεφάνη.

Κατά την διαδικασία αυτή ένας καθοδηγούμενος υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο λεπτός καθετήρας με ένα ενσωματωμένο θερμικό πηνίο αντίστασης δια πολύ λεπτής βελόνης εισάγεται στην οπίσθια έξω περιοχή στον δακτύλιο του δίσκου ή στον πυρήνα του.

Δια του καθετήρα αυτού διοχετεύεται η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που παράγει την ηλεκτροθερμική θερμότητα μέσα στο θερμικό πηνίο αντίστασης σε μια θερμοκρασία 90 ° C. Το δισκικό υλικό θερμαίνεται για 20 λεπτά. Με την εν λόγω τεχνική υπάρχει ακριβή ανατροφοδότηση της θερμοκρασίας και έλεγχος της εξέλιξης της διαδικασίας καθώς παρέχεται και η δυνατότητα για εφαρμογή της ηλεκτροθερμικής πήξης σε ένα ευρύτερο τμήμα ιστού.

Εκτελείται υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση σε Kambin frame, δεν απαιτεί γενική αναισθησία, δεν προκύπτουν τραυματικές δερματικές ουλές, συντομεύει το χρόνο αποκατάστασης, είναι δυνατόν να επαναληφθεί και δεν αποκλείει την ανοικτή χειρουργική επέμβαση εφόσον και εάν αυτή θα πρέπει να καταστεί αναγκαία.

Αυτή η ελάχιστα επεμβατική τεχνική μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ασθενείς που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση για κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου με επέκταση του πόνου στα πόδια (ισχιαλγία) λόγω ριζοπάθειας.

Η επιλογή των ασθενών, και ιδιαίτερα η μορφολογία του δίσκου, είναι οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή και την επιτυχία της τεχνικής.